title

Already for approximately 9 years one building in Tallinn, Keevise street 9, has under different names served as a mosque and cultural centre for Estonian Muslims - a place to come together, share views and experiences, learn about Islam and worship together. Currently it is acting under the name Eesti Islami Keskus (Estonian Islamic Centre), henceforth centre.


Centre itself is an old office building that has been modified to comply with the needs of Islamic activities and needs (wudu area etc). Building consists of three floors - ground floor has large garage that is used to store things and during Ramadan to cook and serve iftars. Second floor, or so called "men's floor" where men can spend time, read Quran, pray and just communicate and third floor as "women's floor" where women can do the same activities and third floor also has classrooms for lectures of Arabic and other religious subjects.


Important aspect is that the building doesn't serve only as a mosque but as a cultural centre or even in some ways a "clubhouse" where Muslims can come together, feel good and exchange their ideas and make friends. As many of Estonian Muslims are foreigners that have reached here for example through their Estonian spouse or some through refugee crisis, then centre is also a first step for making friends to many. It's very important in regards of integration as it gives the newcomer first opportunity to reach out and start building their social network. And for the same reason it's very important that people responsible for administering and arranging religious events in the centre, have resources to support and promote that everyone has access to the place and everyone feels welcome.


It is and has always been the purpose that the centre is open to everyone - regardless of their belonging to any group (shias, sunnis etc) or being non-muslims. Centre wants to follow the line of being open and welcoming to everyone, showing the positive and beautiful face of Islam and keeping out racism, discrimination and hatred. Our goal is to show people that Islam is religion of peace and acceptance, rather than the image shown in media.


Juba umbes 9 aastat on üks hoone Tallinnas, Keevise tänav 9 erinevate nimede all toiminud mošee ja kultuurikeskusena Eesti moslemitele – koht, kus käia koos, jagada vaatenurki ja kogemusi, õppida islami kohta ning teenida koos Jumalat. Nüüdseks toimib hoone Eesti Islami Keskuse (edaspidi Keskus) nime all.


Keskus ise on vana büroohoone, mida on aja jooksul parendatud, et see oleks kooskõlas islami vajadustega (nt koht rituaalse puhastuse – wudu – tegemiseks). Hoonel on kolm korrust – alumisel korrusel on suur garaaz, mida kasutatakse asjade ladustamiseks ning ramadani ajal toiduvalmistamiseks ja iftaaride (paastukatkestus õhtusöökide) pidamiseks. Teisel korrusel, ehk nn „meeste korrusel“ saavad aega veeta mehed, lugeda koraani, palvetada ning omavahel lihtsalt suhelda ning kolmas korrus on nn „naiste korrus“, kus saavad naised veeta aega. Kolmandal korrusel on ka klassiruumid, kus toimuvad araabia keele ja religioonialased loengud.


Oluline on, et hoone ei toimi ainult mošeena vaid ka kultuurikeskusena ning mingis mõttes klubina – kuhu moslemid saavad tulla kokku, tunda end hästi ning jagada teineteisega oma mõtteid ja leida uusi sõpru. Kuna paljud Eesti moslemid on võõramaalased ja on siis jõudnud näiteks läbi eestlasest abikaasa või pagulaskriisi, siis on Keskus ka paljudele esimeseks astmeks sõprade leidmiseks. Integratsiooni seisukohalt on väha oluline, et Keskus annaks uustulnukatele võimaluse hakata ehitama oma sotsiaalvõrgustikku. Samal põhjusel on väga oluline, et inimesed, kes hoonet haldavad ning seal religioosseid ettevõtmisi korraldavad, omaksid ressursse, et kõiki toetada ja tagada, et kõigil soovijatel oleks Keskusele juurdepääs ning kõik tunneksid end teretulnuna.


Keskuse eesmärk on ja on alati olnud, et see oleks avatud kõigile – hoolimata sellest, mis usugruppi nad kuuluvad (sunnid, shiad jne) või on mittemoslemid. Keskuse soov on olla avatud ja tervitav kõigile, näidata islami positiivset ja ilusat palet ning hoida eemale rassism, diskimineerimine ja vihkamine. Meie eesmärk on näidata inimestele, et islam on rahu ja aktsepteerimise religioon, mitte see, mida meedia meile iga päev näitab.